Saturday, December 31, 2016

പുതു വര്ഷം

                        പുതു വര്ഷം

നല്ല നവവർഷം നമുക്കേകട്ടെ നന്മകൾ
നല്ല പാതകൾ , പാട്ടുകൾ കൂട്ടുകാർ

അരിയൊരോർമയിൽ മഴപൊഴിക്കട്ടെ
പഴയ പാതകൾ , പാട്ടുകൾ, കൂട്ടുകാർ

തുണ വരട്ടെ പഠിച്ച  പാഠങ്ങളും
ഇലമുറിച്ചു  പൊതിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളും

മുറിനിറച്ചു മുറിഞ്ഞ മൗനങ്ങളും
മിഴികൾ വീണ്ടും  നിറഞ്ഞ ദുഖങ്ങളും

നിനവിൽ എല്ലാം നിറച്ചു മുറുക്കിയീ
കനവൊടുങ്ങാ    കടല് കടക്കണം

പണ്ട് പോയവർ നീളെ തെളിച്ചൊരാ
തിരികൾ  താരകൾ കാറ്റിൽ കെടും മുൻപ്

പാതിരാ താണ്ടണം, പഴയ
പാതിരാ താണ്ടണം.